Onze diensten

Men schat dat er in Nederland alleen al circa 3000 verschillende producten op de markt zijn gebracht welke asbesthoudend zijn. Iedereen is wel bekend met de asbest golfplaten op daken, boerderijen, dakbeschot, warmhoudplaatjes of de cementen pijpen. Het asbestinventariseren gebeurt door middel van een visuele inspectie.

Onze inspecteurs hebben bouwkundig en technisch inzicht en herkennen materiaal als asbesthoudend of asbestverdacht. Asbestvrije materialen worden onderscheiden van asbesthoudende materialen.

Een asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd wanneer men wil gaan slopen. In de regel is dit noodzakelijk bij totaalsloop van gebouwen, bouwdelen of installaties. Bij renovatie kan tevens sprake zijn van inventarisatieplicht.

Een risicobeoordeling is maatwerk. Team2 advies kan op basis van ruime ervaring gemotiveerd een risicobeoordeling voor u opstellen. De basis voor het beoordeling van risico’s is in de regel een asbestinventarisatie.

Team 2 Advies kan u objectief adviseren over vrijwel alle facetten van asbest in gebouwen objecten en installaties, over het voortraject, sloop en eindcontroles. Wij kunnen u in de regel een passend advies geven over de wettelijke regelgeving en de interpretatie hiervan.

Meestal vindt projectbegeleiding plaats omdat de opdrachtgever niet de kennis of tijd heeft een groot project te kunnen aanpakken, ter controleren of aan te sturen. U kunt ons daarvoor inschakelen.

Een plan van aanpak is een specifiek gericht werkplan om asbest te verwijderen of veilig te stellen. Hiermee wordt in sommige gevallen vooraf een nader onderzoek verricht zoals bijvoorbeeld besmettingsonderzoeken of een aanvullend destructief onderzoek.

Een beheersplan is een beschrijving van de diverse asbestbronnen in een pand, object of installatie welke een potentieel gevaar kunnen opleveren voor gebruikers. Hierbij ligt de nadruk op het verlagen of minimaliseren van bloostelling aan asbestbronnen.

De specialisten van Team2 Advies detecteren en onderzoeken Chroom-6 lagen en adviseren opdrachtgevers over veilige omgang met Chroom-6 houdende materialen. Dit alles wordt vastgelegd in een duidelijke leesbare rapportage.

Contra expertise

Contra expertises kunnen worden uitgevoerd indien een opdrachtgever van mening is dat een werk niet goed of niet volledig is uitgevoerd, er reden voor discussie is of dat een smart risicobeoordeling naar mening van de opdrachtgever of saneerder niet juist is of kan worden aangepast. Team2 Advies kan u adviseren of een contra expertise zinvol is en/of het werk herbeoordelen.

Team2 Advies kan aanbestedingen verzorgen. Hierbij wordt de locatie altijd bezocht met de aannemers. Vragen kunnen op locatie worden gesteld en worden gebundeld (nota van inlichtingen).

Kostenbegroting

Asbest kost geld. Vroeg of laat zal bij sloop of renovatie er een asbestinventarisatie moeten worden uitgevoerd met alle kosten van dien. Team2 Advies kan reële kostenbegrotingen opstellen bij deel of totaalsloop. De basis voor een kostenbegroting is in de regel een goed inventarisatierapport.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.