Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd wanneer men wil gaan slopen. In de regel is dit noodzakelijk bij totaalsloop van gebouwen, bouwdelen of installaties. Bij renovatie kan tevens sprake zijn van inventarisatieplicht, zeker indien er vooraf deels gesloopt gaat worden. Voorbeelden zijn ketel vervangingsprojecten, slopen van aanbouwen, vervanging van gevels of puien, het maken van sparingen etc.

Een asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling (voorheen SC-540) dient te worden overlegd aan de gemeente alvorens men wil gaan slopen. Zonder asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling (voorheen SC-540) zal er geen sloopvergunning worden versterkt. De saneerder zal zonder rapportage geen asbest mogen verwijderen, saneren of opruimen.
Het rapport dient volledig te zijn, d.w.z. dat er (vrijwel) geen beperkingen in mogen staan. Beperkingen welke toch aanwezig zijn, bijvoorbeeld door het nog in gebruik zijn van een pand of omdat er geen destructief onderzoek mogelijk was, dienen voorafgaand aan daadwerkelijke sloop alsnog te worden weggenomen.

Men schat dat er in Nederland alleen al circa 3000 verschillende producten op de markt zijn gebracht welke asbesthoudend zijn. Iedereen is wel bekend met de golfplaten op daken, dakbeschot, warmhoudplaatjes of de cementen pijpen. Inventariseren gebeurt door middel van een visuele inspectie.
 
Onze inspecteurs hebben bouwkundig en technisch inzicht en herkennen materiaal als asbesthoudend of asbestverdacht. Asbestvrije materialen worden onderscheiden van asbesthoudende materialen en/of toepassingen. Deze kennis kan een hoop narigheid bij daadwerkelijke sloop of sanering voorkomen. Team2 Advies rapporteert als een van de weinigen ook de asbestvrije toepassingen welke verwarring zouden kunnen opleveren bij een asbestsaneerder of sloper. Bij slooppanden kan Team2 Advies de asbesthoudende toepassingen voor u markeren. Het markeren van asbest, voor zover mogelijk, in met name technische installaties is zeer aan te bevelen. Denk aan bijvoorbeeld flenspakkingen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.