Beheersplannen

Een beheersplan is een beschrijving van de diverse asbestbronnen in een pand, object of installatie welke een potentieel gevaar kunnen opleveren voor gebruikers.

Bij een beheersplan ligt de nadruk op het verlagen of minimaliseren van bloostelling aan asbestbronnen. Het kan in sommige gevallen technisch niet mogelijk zijn om asbest te verwijderen of het is economisch niet haalbaar/zinvol. Er kan dan worden gekozen om de asbestbron veilig te stellen door bijvoorbeeld toepassingen te fixeren, af te schermen of te markeren.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.