Vaktermen

Bepaling risicoklasse

Een risicoklasse wordt bepaald door een aantal variabelen. Zoals in de opsomming boven is aangegeven is met name het aantal vezels welke vrijkomen bij een verwijdering maatgevend. Met name de hechtgebondenheid en bevestiging van asbesttoepassingen zijn in de regel doorslaggevend voor de classificering.

Voor het bepalen van een risicoklasse dient o.a. het type product bekend te zijn, de hechtgebondenheid, de bevestiging en sommige randvoorwaarden. Op basis van de ingevoerde gegevens zal SMA-rt een werkwijze genereren voor die specifieke toepassing met de daarbij behorende risicoclassificering.
De invoer van de variabelen wordt in de regel uitgevoerd door de asbestonderzoeker van een gecertificeerd inventarisatiebureau.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.