Vaktermen

NEN 2991

In de NEN-2991 wordt beschreven hoe de lucht of asbestverdachte oppervlakken op risico’s kunnen worden beoordeeld in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Deze norm vormt een handleiding ter beoordeling van blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. De norm is niet bedoeld als eindcontrole na asbestverwijdering (gebruik hiervoor NEN 2990).

Risicobeoordelingen worden vrijwel altijd uitgevoerd naar aanleiding van asbestinventarisaties en/of calamiteiten.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.