Vaktermen

SCA

Op 2 mei 2005 is de Stichting Certificatie Asbest opgericht. Zij vervult binnen het werkveld asbest een coördinerende en faciliterende rol met betrekking tot de wettelijk verplichte certificatie van:

  • Deskundige asbestverwijderaar (DAV);
  • Deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA);
  • Asbestinventarisatie;
  • Asbestverwijdering.

Certificatie is een van de private instrumenten om de verspreiding van asbest naar mens en milieu zoveel mogelijk te voorkomen.

Het Centraal College van Deskundigen Asbest (CCVD Asbest) is belast met de inrichting/ontwikkeling en beheer van de certificatieschema’s. De stichting voert het facilitair beheer over het Certificaatregister en de Centrale Itembank voor persoonscertificatie. Daarnaast ondersteunt Bureau SCA  de werkzaamheden van het CCvD Asbest en andere projectgroepen.

Stichting Certificatie Asbest treedt binnen het werkveld asbest op als een coördinerend platform. Het bestuur van de stichting streeft naar een voor alle betrokkenen duidelijke werkstructuur. Haar beleid is de communicatie tussen betrokkenen (o.a. overheid en bedrijfsleven) te verbeteren. Sleutelwoorden daarbij zijn doorzichtigheid, eenduidigheid, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, volledigheid en respect voor de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de betrokkenen.

Een belangrijk middel dat daarbij ingezet zal worden is de website van Stichting Certificatie Asbest: www.ascert.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.